7 oktober 2014

Verslag debat ‘Keuzes zonder cash’

Op 17 september organiseerde de werkgroep Dynamiek een debat in café De Branding in Utrecht. Aan de hand van het hoofdthema “keuzes zonder cash” werden vier stellingen besproken die de harde lokale politieke keuzes in economisch krappe tijden weergeven op het gebied van zorg, werk en wonen.

Oud JS-bestuurslid Lucas Roorda trapte de avond af met zijn gesproken column ‘Roodhartje en de drie belangen’, die je hier terug kan lezen. Daarna namen ongeveer 50 mensen zeer actief deel aan de soms hoogoplopende discussies. PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage was aanwezig om elke discussie af te sluiten en de visie van de fractie duidelijk te maken. Al met al een goed begin van een nieuw politiek seizoen!

Wij willen iedereen bedanken die is gekomen. Onze dank gaat ook uit aan het bestuur, dat ons erg geholpen heeft met de promotie.

Groet namens de werkgroep Dynamiek,

Nanda van Zoelen en Sven van den Berg
Coördinatoren Werkgroep Dynamiek