Voetballen in Hoograven

24 augustus 2017

Na de opheffing van voetbalvereniging Hoograven had de PvdA graag gezien dat het college alles in het werk zou stellen om het sportcomplex in het Liesbospark te behouden voor sport in én voor de wijk. Zodat de jeugd in de eigen wijk kan blijven sporten. Met voetbal als populaire sport voor de jongens en meiden in de wijk Hoograven lag voor de PvdA een doorstart van in ieder geval een nieuwe voetbalvereniging voor de hand.

De PvdA betreurt het dat het sportcomplex niet meer toegankelijk is als sportvoorziening voor de wijk en vraagt het college of zij bereid is het sportcomplex weer toegankelijk te maken als voorziening voor de wijk.