Door Hester Assen op 22 november 2018

Voorschoolse educatie belangrijk voor bestrijden achterstanden

Vanochtend werd in de commissie Mens en Samenleving gesproken over de harmonisatie van de voorschoolse opvang. Voor de PvdA een belangrijk onderwerp.

Gelijke kansen

Kansengelijkheid, het coalitie-akkoord staat er bol van. Daar zijn we als PvdA blij mee want de inwoners van onze stad zouden zeker moeten zijn van gelijke kansen op een goede baan, een fijn huis en een onbezorgd leven. Dat begint allemaal met een gelijke start en goed onderwijs. Die gelijke start is nooit een gegeven, ook in onze stad niet. Dat vergeten we weleens: we zijn de hoogst opgeleide stad van het land, prijken in de top van menig lijstje, maar de verschillen in onze stad zijn tegelijk groot. Gezondheidsverschillen, verschillen in kans op een baan, kans op een woning en ook binnen het onderwijs zijn er verschillen. We kampen in Utrecht met een lerarentekort en in de ene wijk hebben scholen en dus ook leerlingen daar meer last van dan in een andere wijk. Dit beïnvloedt werkdruk van leraren en daarmee ook de aandacht die er is voor ieder kind.

Startpakket

Daarnaast beginnen kinderen natuurlijk niet met hetzelfde ‘startpakket’ aan de basisschool. Het verschil in woordenschat tussen een kind in Kanaleneiland en Oog in Al verderop is soms 5000 woorden; niet bepaald wat we nastreven met een gelijke start. Om deze verschillen in te lopen en kansen wel zoveel als mogelijk gelijke kansen op een succesvolle schooltijd te bieden is voor- en vroegschoolse educatie in het leven te roepen, om (taal)achterstanden al voor de basisschool zo veel als mogelijk weg te werken of in te lopen.

Duidelijkheid

Februari jongstleden werden we bijgepraat over dit onderdeel van het Utrechtse onderwijsachterstandenbeleid, dat beïnvloed zou gaan worden door de korting op de rijksmiddelen om onderwijsachterstanden te bestrijden. We kennen nu de hoogte van die korting: 5,5 miljoen euro en we zijn blij dat de korting in 2019 bijgelegd is door het college zodat het budget voor 2019 op peil is gebleven. Daarmee zijn we er niet want januari 2018 is ook de Harmonisatiewet ingegaan. Als gevolg van de korting op onderwijsachterstandenbeleid die lang onzeker is, is gekozen voor 2019 als overbruggingsjaar en volgt de echte aanbesteding voor 2020 later. Voor 2019 ligt deze beleidsregel voor en deze is gepresenteerd als ‘beleidsluw’, en de brief die we voor de zomer kregen wekt die indruk ook. Hier wringt voor de PvdA de schoen want de aangekondigde maatregelen hebben wel degelijk veel impact. Wij vinden dan ook dat er haast moet worden gemaakt met de besluitvorming richting 2020. Daarbij moet de goede kwaliteit en de toegankelijkheid van voorschoolse educatie het belangrijkste uitgangspunt zijn. Dit uiteraard in overleg met betrokken organisaties.

Hester Assen

Hester Assen

Onze Stad Voor jou als inwoner van Utrecht wil ik me inzetten. Utrecht is een prachtige stad, die iedereen kansen biedt. Kansen op goed onderwijs, een fijne baan en inkomen waarmee je rondkomt. Kansen op een eigen huis in een veilige woonomgeving en leven in goede gezondheid. In Utrecht hangen deze kansen alleen te vaak

Meer over Hester Assen