11 juli 2018

Vragen over gedwongen verhuizing bewoners zorgcentrum Tuindorp Oost

Samen met GroenLinks en de SP stelt Hester Assen donderdag 12 juli vragen aan het college over de gedwongen, dubbele verhuizing van de bewoners van zorgcentrum Tuindorp Oost. Eerder al stelde D66 vragen.

Bezoek aan bewoners

De fractie van de PvdA bezocht de bewoners afgelopen weekend en daar kwam allerlei nieuwe informatie naar voren. Vandaar dat wij nog voor het zomerreces op een aantal vragen duidelijkheid willen van de wethouder.

Bewoners van 100 jaar oud worden in korte tot twee toe gedwongen te verhuizen. Een onwenselijke beslissing met enorme onrust als gevolg.

Meer aan de hand

Maar er is meer aan de hand. Ook de jonge bewoners worden uit hun huis gezet terwijl sommigen er nog pas twee maanden geleden zijn komen wonen. Het gevolg is dat een groot pand, zo’n 90 appartementen, waarschijnlijk minstens 1,5 jaar leeg komt te staan. Dit in een tijd van zeldzaam grote woningnood. Ook ontvangen PvdA, GroenLinks en SP berichten dat er in de laagbouw, waar alle ouderen moeten gaan wonen, helemaal niet voldoende woningen beschikbaar voor hen zijn. Dit betekent dat zij door de verhuizing niet meer in het zorgcentrum kunnen wonen. Zowel de jongeren als de ouderen maken zich grote zorgen over wat hen boven het hoofd hangt, die ze tijdens een bezoek aan het zorgcentrum hebben gedeeld, en PvdA, GroenLinks en SP maken zich zorgen over de nodeloze leegstand.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bereid om op korte termijn bij de bewoners langs te gaan om te horen wat er is gebeurd? Alleen al dit gebaar kan de bewoners een hart onder de riem steken.
  2. De oudere bewoners moeten allen in de laagbouw gaan wonen in de nieuwe plannen. Dit gaat om ca. 45 ouderen voor slechts ca. 35 woonruimtes. Tien bewoners, die volgens Careyn te veel zorg nodig hebben, moeten dan naar een verpleeghuis. Wij vinden het ongewenst dat dit gebeurt als gevolg van een verhuizing. Deelt de wethouder dit? Zo ja: Kan hij dit ook bij Careyn ter sprake brengen? Zo nee: Waarom niet?
  3. De gedwongen verhuizing van de oudere en jongere bewoners leidt tot stress en langdurige leegstand van een prima bewoonbaar gebouw. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om dit te voorkomen en dat mensen onnodig moeten verhuizen waardoor dit gebouw leeg komt te staan? Is hij bereid hierover in gesprek met Careyn te gaan? Zo ja, dan horen wij graag z.s.m. hierover een terugkoppeling. Zo nee, waarom niet?

De zomer komt er aan en na de zomer kan het zomaar te laat zijn om hier nog iets aan te doen.

4. Wat kan de wethouder toezeggen, om te voorkomen dat wij nu wachten op de gesprekken van Careyn met alle bewoners, om na de zomer te horen dat het te laat is om bij te sturen? Kan de wethouder toezeggen de raad tussentijds te informeren?