5 maart 2015

Vragen over nachtopvang voor ongedocumenteerden

Toevlucht Utrecht (nachtopvang voor ongedocumenteerden) was gisteren van plan om de 21 dagen regeling in te gaan zetten voor ongedocumenteerden die zij opvangen. Dit is een regeling waarbij ongedocumenteerden maximaal 21 dagen binnen een bepaalde periode opgevangen mogen worden. Daarna dienen zij weg te gaan. Omdat de meesten geen netwerk hebben zou dit betekenen dat mensen op straat komen te staan met alle gevolgen van dien. Wij zijn dan ook blij dat Toevlucht besloten heeft om deze maatregel (voor nu) niet in te zetten. Organisaties zoals STILL, Toevlucht en anderen geven aan dat de instoom van ongedocumenteerden groeit, een deel daarvan komt uit andere steden of dorpen. Dit heeft PvdA-raadslid Bouchra Dibi er toe aangezet om vanavond modelinge vragen te stellen over dit onderwerp in Raad. Lees hier de vragen van Bouchra Dibi:

  1. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat Toevlucht van plan was om de 21 dagen regeling in te voeren omdat de instroom te groot wordt?
  2. Is de wethouder het met de PvdA eens dat de 21 dagen regeling niet wenselijk is gezien het feit dat er dan mensen op straat belanden?
  3. Klopt het dat een groot deel van de mensen die nu instromen, uit andere steden komt? Zo ja, bent u bereid om met de centrumgemeenten in gesprek te gaan om afspraken te maken over het hanteren van eenduidige criteria voor opvang van ongedocumenteerden en de raad te informeren over deze afspraken?
  4. De wethouder heeft toegezegd dat de raad in februari geïnformeerd zou worden over de nieuwe afspraken met de VNG rondom regiobinding. Is hier inmiddels duidelijkheid over?

Voor meer informatie: Bouchra Dibi (b.dibi@utrecht.nl, 06-23121444)