5 juni 2015

Woonvisie van het college: veel algemeenheden, te weinig betaalbare woningen

Gisterenavond besprak de gemeenteraad de woonvisie, die onlangs door het college van B&W werd gepresenteerd. Het college van D66, GroenLinks, VVD en SP presenteert hierin het meerjarige woonbeleid. In de richting die het college in de visie aangeeft, kan de fractie van de Partij van de Arbeid zich voor een deel vinden. De duurzaamheidsambties die in de visie worden uitgesproken bijvoorbeeld, worden door mijn fractie ondersteund. Maar wat we missen zijn voldoende woningen die geschikt zijn voor de toenemende groep ouderen in de stad. Wat we missen zijn maatregelen om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen tegen te gaan. Wat we missen is vooral concreet beleid. De visie staat vol met algemeenheden en open deuren terwijl doelstellingen er nauwelijks in te vinden zijn. Vage toekomstvisies terwijl de stad voldoende en betaalbare woningen nodig heeft. Woningen zonder vocht, tocht en schimmel.

Het college erkent dat het aantal sociale huurwoningen afneemt. Dit komt onder meer door verkoop, liberalisering en sloop. Met een kwart minder woningen is die afname niet alleen fors maar wat ons betreft ook onaanvaardbaar op een moment dat mensen minstens 8 jaar op een wachtlijst staan. De wachtlijsten worden nota bene langer.

Door sociale huurwoningen te verkopen en te slopen, waarna er vaak koopwoningen voor terugkomen, worden mensen met minder geld de stad uitgeduwd. De PvdA vindt dat Utrecht een aantrekkelijke stad moet zijn voor iedereen. Onze stad mag niet alleen het domein van de rijken zijn maar moet ook bewoonbaar zijn voor lagere en midden inkomens. De stad mag niet alleen het domein van hoog opgeleiden zijn maar moet ook plaats bieden aan schoonmakers en metaalbewerkers. Met het huidige beleid ontstaat tweedeling in de stad en daar zal de PvdA-fractie zich te allen tijde tegen verzetten.

Ook voor ouderen lijkt in de toekomst beperkt plek in Utrecht. Hoewel Utrecht een jonge stad is, neemt het aantal 65-plusser de komende jaren flink toe. Ouderen zullen bovendien vaker thuis blijven wonen. Toch wordt er in de woonvisie geen aandacht besteed aan deze werkelijkheid. Ik vroeg het college daarom een actievere rol aan te nemen in het realiseren van woonzorginitiatieven en te zorgen voor meer woningen voor mensen met een rolstoel of rollator.

De afgelopen weken heeft de PvdA Utrecht in meerdere wijken onderzoek uitgevoerd. Met een grote groep vrijwilligers zijn we de deuren langs gegaan om een enquête af te nemen, met vragen over wonen in Utrecht. Daar kwam onder andere uit dat bijna driekwart van de ondervraagden de mening van de PvdA-fractie deelt, dat er in Utrecht onvoldoende huurwoningen zijn. Bijna 60% van de ondervraagden vindt dat de woningen in hun buurt niet voldoende worden onderhouden door de corporatie en meer dan de helft vindt dat de corporaties in Utrecht moeten stoppen met de verkoop sociale huurwoningen.

Om al deze redenen vroeg ik het college om te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen en te zorgen voor voldoende woningen die geschikt zijn voor ouderen. Ik vroeg het college, dat het woord participatie vaak en graag in de mond neemt, om bewoners meer zeggenschap te geven. Het collegebeleid moet er in de ogen van de PvdA op gericht zijn dat er voldoende woningen zijn voor alle Utrechters. Álle Utrechters.

 

Voor vragen kan je contact met me opnemen via 06 48502989 of b.isik@utrecht.nl

 

Volg me op twitter:

@BulentIsik1121