Door Hester Assen op 2 oktober 2018

Zekerheid van goede zorg centraal

Eigen regie en zelfredzaamheid in de zorg zijn mooie idealen, maar in de praktijk niet voor iedereen haalbaar. Hoe en welke zorgverleners de gemeente contracteert voor aanvullende zorg, is dan ook erg belangrijk. Op ons aandringen heeft de wethouder gelukkig een aantal zaken aangepast in het voorstel aan de gemeenteraad van 27 september jl (Strategie contracteren Aanvullende Zorg WMO vanaf 2020, punt 10).

Tussen wal en schip

Zo zal er meer rekening worden gehouden met bewoners in kwetsbare posities. Ook mensen zonder uitgebreid netwerk mogen nooit tussen wal en schip belanden. De zorgvoorzieningen moeten voor iedereen makkelijk vindbaar en bereikbaar zijn en zorgaanbieders dienen rekening te houden met de sociale en culturele achtergrond van cliënten.

Zeker zijn is niet alleen belangrijk voor de cliënten, maar ook voor de mensen werkzaam in de zorg. Het wordt daarom mogelijk de contracten bij goede evaluaties te verlengen naar 9 jaar. En omdat bij goed werk ook een eerlijke beloning hoort, zal de gemeente zowel beloning van de topinkomens als gebruik van payrollconstructies meenemen in de selectiecriteria.

‘Zelfredzaamheid’ en ‘eigen regie’

De PvdA zal binnenkort samen met Groenlinks een bijeenkomst plannen om de begrippen ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen regie’ in het sociaal domein verder te bespreken. Hoe ziet dit er in de praktijk uit en wat zijn de risico’s en  grenzen? Een kritische blik blijft noodzakelijk.

Hester Assen

Hester Assen

Onze Stad Voor jou als inwoner van Utrecht wil ik me inzetten. Utrecht is een prachtige stad, die iedereen kansen biedt. Kansen op goed onderwijs, een fijne baan en inkomen waarmee je rondkomt. Kansen op een eigen huis in een veilige woonomgeving en leven in goede gezondheid. In Utrecht hangen deze kansen alleen te vaak

Meer over Hester Assen