21 november 2019

Zorgen om tweede verhuizing bewoners zorgcentrum Tuindorp-Oost

Sinds het voorjaar van 2018 hebben de PvdA en een aantal andere partijen op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de verhuizing van bewoners van woonzorgcentrum Tuindorp-Oost van Careyn.

Ook brachten wij, net als de wethouder, één of meerdere bezoeken aan bewoners. Zij gaven vooraf en na de eerste verhuizing aan dat er in dit proces veel mis is gegaan. Een onderzoek dat nu in opdracht van Careyn zelf is uitgevoerd door de praktijk bevestigt dit. (Link: https://www.careyn.nl/actueel/nieuws/algemeen/2019/11/careyn-komt-met-nieuwe-blauwdruk-voor-verhuizingen/).

Leer van lessen eerste verhuizing

Wij vinden dit schrijnend omdat het bewoners in een kwetsbare positie op hoge leeftijd betreft. Wij hopen dat de fouten die bij de eerste verhuizing gemaakt zijn en die tot veel onrust en stress hebben geleid, ditmaal voorkomen worden. Daarom stelt Hester Assen, mede namens de SP, VVD, de ChristenUnie, GroenLinks en D66 de volgende vragen.

1. Bevestigen de uitkomsten van dit onderzoek ook voor de wethouder dat het proces niet goed is verlopen en dat dit voor de toekomst beter moet?

Wij lezen dat Careyn maatregelen neemt op basis van het onderzoek. De raad zou graag naar aanleiding van dit onderzoek een open gesprek voeren met de directie van Careyn en andere belanghebbenden om te reflecteren op de conclusies en toelichting te krijgen welke maatregelen nu door Careyn worden genomen.

2. Is de wethouder bereid deze uitnodiging eveneens onder de aandacht van Careyn te willen brengen ?

De bewoners moeten nog een keer naar de nieuwbouw verhuizen. Wij ontvangen berichten dat ook in dit proces fouten worden gemaakt, onder andere in de communicatie.

3. Is de wethouder met ons van mening dat de uitkomsten van dit onderzoek maken dat verbetermaatregelen van Careyn direct tot positief resultaat moeten leiden voor de bewoners die al gedupeerd zijn door de eerste verhuizing? Zeker omdat zij nu veel stress en zorgen hebben vooraf aan de tweede verhuizing.

Wij beseffen dat de rol van de wethouder beperkt is omdat de politieke verantwoordelijkheid in eerste plaats landelijk ligt. Toch ging de wethouder eerder op bezoek bij bewoners, wat de bewoners goed deed en ook wij zeer waardeerden. We hopen dat de wethouder ook nu langs zal gaan bij de bewoners en luistert naar wat zij te zeggen hebben.

Update

De wethouder heeft op de vragen van Hester Assen toegezegd graag bij de bewoners van het woonzorgcentrum op bezoek te gaan (als zij hem daarvoor uitnodigen). Ook zal hij Careyn vragen om in de openbaarheid het gesprek opnieuw aan te gaan.