14 november 2018

Zwijgen over de Uithoflijn

Afgelopen week kwam wederom de Uithoflijn in het nieuws. Dit keer over een vermeend zwijgcontract dat zou zijn opgelegd bij de projectdirecteur. Dit is daarna door de Provincie met klem ontkend. De PvdA schrikt van dergelijke berichten en stelt daarom donderdag 15 november in het vragenuur samen met de ChristenUnie de volgende vragen aan de wethouder.

Vragen

  1. Hoe beoordeelt de wethouder het nieuws dat sprake zou zijn van een zwijgcontract met de voormalig projectdirecteur?
  2. Deelt de wethouder de mening van de PvdA en de ChristenUnie dat het doen van onderzoek sterk belemmerd zou worden als betrokkenen niet in vrijheid informatie kunnen delen en dat ten alle tijden voorkomen moet worden dat betrokkenen (vanwege contractuele redenen) geen openheid van zaken kunnen geven aan onderzoekers?
  3. Kan de wethouder garanderen dat er vanuit de gemeente of projectorganisatie geen afspraken zijn met (voormalige) medewerkers en andere betrokkenen bij de Uithoflijn over wat zij wel of niet mogen delen met rekenkamers of volksvertegenwoordigers en dat er maximale openheid is richting het lopend onderzoek? Kan de wethouder ook toezeggen dat de rekenkamer toegang heeft tot alle relevante documenten die zij nodig hebben voor het onderzoek?

En nog meer vragen

Op wens van de Gemeenteraad en de Provinciale Staten hebben de colleges toegezegd de informatievoorziening (beter) af te stemmen en te zorgen voor een gelijke informatiepositie rondom de Uithoflijn. Afgelopen week is een belangrijk rapport van Integis met de Provinciale Staten gedeeld waar het in de (openbare) samenvatting veel over de Uithoflijn gaat. De PvdA en ChristenUnie zijn van mening dat de Gemeenteraad, gezien de duidelijk uitgesproken wens, dezelfde informatie had moeten ontvangen.

  1. Deelt de wethouder dit met de fracties? Kan de wethouder toezeggen het onderzoek in zijn geheel alsnog met de Gemeenteraad delen, in het geheim waar nodig?
  2. Herkent de wethouder de conclusies die rondom de Uithoflijn worden getrokken in het onderzoek van Integis?