Organisatie

Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van onze visie en standpunten in de gemeenteraad van Utrecht en worden gekozen door de bewoners van de stad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en beslist over de voorstellen en het beleid van het college (burgemeester en wethouders).

Commissiewoordvoerders maken onderdeel uit van de raadsfractie, zij het als commissielid ipv raadslid. Zij beheren eigen portefeuilles en vertegenwoordigen  de PvdA in de commissievergaderingen. Ook kunnen zij schriftelijke en mondelinge vragen stellen, maar hebben geen stemrecht in de raad.

Deze Kandidaat-raadsleden staan op de verkiezingslijst van de PvdA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dan zullen Utrechters kiezen wie zij de komende 4 jaar graag zien als hun vertegenwoordigers.

Het Afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Utrechtse afdeling van de Partij van de Arbeid. Zij organiseren bijeenkomsten, debatten en activiteiten, sturen vrijwilligers en werkgroep-leden aan en nog veel meer.

De Campagnecoördinatoren leiden de campagne om Utrechters kennis te laten maken met de standpunten en visie van de PvdA en de politici kennis te laten maken met de wensen en problemen van de bewoners van de stad.