Verkeer

Coördinator: Henri Koopman
Fractielid: Bülent Isik

Contact: h.p.j.koopman.hk@gmail.com  (06-51551826)

Doel en activiteiten van de werkgroep:
De werkgroep Verkeer (of: Duurzame Mobiliteit) bestaat uit circa 10 partijgenoten die doorgaans elke maand overleggen met het PvdA-raadslid (of -raadsleden) die meedoet/n in de raadscommissie verkeer.  Zo wordt rechtstreeks invloed uitgeoefend op de fractie.  Soms wordt ook een meer formeel advies uitgebracht aan fractie, DB of ALV.

De vernieuwing van de rijkswegen rond de stad, het parkeerbeleid, de fietsroutes (en -stallingen) en route- en dienstregelingen van het openbaar vervoer  zijn regelmatig terugkerende onderwerpen.  Maar overheersend blijft toch de luchtvervuiling door het autoverkeer (en bromscooters!).  Allereerst bestaat al heel lang meningsverschil over de metingen van de vervuiling. De gemeente heeft te lang vertrouwd op modelmatige berekening (ahv. frequenties en soorten voertuigen).  Eigenlijk pas sinds 2013 wordt op wat groter schaal gemeten aan de vuile lucht.  De Gemeente hoopt voor 2015 te voldoen aan de Europese normen (voor NO2 en fijn stof), maar onze werkgroep vreest dat daarvoor nog te weinig maatregelen worden genomen (zoals – misschien tijdelijk- afsluiten  van de smerigste trajecten). Overigens is inmiddels wetenschappelijk bekend dat roet het grote gevaar voor de volksgezondheid vormt, maar aanpassing van de EU-normen verwachten we voorlopig niet.

Heb je interesse om mee te praten? Neem contact op met de coördinator.