Wonen en Mobiliteit

Coördinatoren: Chantal Robbe en Pim Koot
Fractielid: Bülent Isik

Contact: [email protected] / [email protected]

Doel en activiteiten van de werkgroep

De thema’s verkeer, openbaar vervoer en wonen hangen nauw samen. Onze stad groeit snel met alle uitdagingen die daarbij horen: passende woonruimte voor iedereen en een toekomstbestendig verkeers- en vervoersnetwerk. Utrecht hikt aan tegen een schaalsprong in het openbaar vervoer, terwijl de woningmarkt overspannen is. Interessante en belangrijke onderwerpen die de toekomst van de stad bepalen.

De werkgroep ondersteunt en adviseert in een maandelijkse bijeenkomst de raadsleden bij beleidswijzigingen en actuele kwesties. Verder organiseert de werkgroep debatten en helpt mee in de verkiezingscampagnes.

Aansluiten of een keer kennismaken? Neem contact op met Pim.