Betaalbaar bouwen

Nieuwe bouwlocaties kunnen bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis. De meeste nieuwbouwprojecten van de afgelopen jaren hebben echter vooral peperdure woningen opgeleverd. Daarom zijn harde afspraken over betaalbaarheid nodig. De gemeente moet hierop gaan sturen, met harde afspraken over betaalbare woningen en actief grondbeleid als belangrijke instrumenten.

Dit gaan we doen:

Bij nieuwbouw gaan we naar ‘40/40/20’. 40 procent van de nieuwbouwwoningen in de stad moet sociale huur zijn, 40 procent huur of koop voor de middeninkomens en 20 procent woningen in de vrije sector. 

Dit betekent harde afspraken met ontwikkelaars over het aandeel sociale huurwoningen en middenhuur- en middenkoopwoningen. Als een ontwikkelaar hier niet aan wil, zoekt de gemeente naar andere manieren om de woningen te bouwen.

Voor de 40 procent huizen bedoeld voor de middeninkomens moeten bindende afspraken gemaakt worden voor zowel de middenhuur als de middenkoop. De verkoop- en huurprijs wordt contractueel vastgelegd, dit kan bijvoorbeeld door het op te nemen in het bestemmingsplan. Zo voorkomen we dat ontwikkelaars zich niet aan afspraken houden.

We gaan weer actief grondbeleid voeren. De gemeente moet zo veel mogelijk bouwgrond in handen krijgen zodat ze meer invloed op het bouwproces heeft en kan sturen op prijs en kwaliteit. Als de grond in handen is, kan de gemeente ervoor kiezen om corporaties financieel voordeel te geven. Ook kan ze ervoor kiezen om de grond niet te verkopen, maar te verpachten zodat ze betrokken blijft bij het bouwproces. De PvdA zet de instrumenten van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in om grondspeculatie tegen te gaan en voldoende goedkope bouwgrond te garanderen. 

We onderzoeken vormen van publiek-private samenwerkingen. Hierdoor kan de gemeente betrokken blijven bij het bouwproces en het bouwen van middenhuurwoningen garanderen. Dit kan door de grond te verpachten of een aparte instantie op te richten waar de gemeente, sociale partners en ontwikkelaars samen in vertegenwoordigd zijn. 

Het woonprobleem is niet slechts een probleem van de gemeente Utrecht, maar ook van de omliggende gemeenten. De PvdA wil toe naar een woonakkoord met de omliggende gemeenten en de provincie. Zo kunnen de verschillende overheden afspraken maken over locaties en aantallen woningen.

Er komt een sociaal woningbouwfonds waaruit de onrendabele top van sociale woningbouw wordt gefinancierd.