Cameratoezicht

Cameratoezicht in de openbare ruimte kan een effectief hulpmiddel zijn bij het opsporen. Zorgvuldigheid is wel geboden.

Dit gaan we doen:

Cameratoezicht kan een effectief middel zijn bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit. De inzet hiervan moet wel proportioneel zijn, gelet op het belang van privacy. 

We houden daarom vast aan een maximumaantal camera’s. De hoogte van dat maximum wordt in de komende raadsperiode opnieuw vastgesteld, mede op basis van actuele gegevens van deskundigen over de onveiligheid in de stad. 

We houden naast vaste camera’s ook voldoende flexibele camera’s achter de hand, om optimaal in te kunnen spelen op problemen die zich op enig moment voordoen.