Economie

Een sterke economie is belangrijk voor de welvaart van alle Utrechters. Daarvoor zijn ondernemers in alle soorten en maten van groot belang, en de werkgelegenheid die zij bieden op alle niveaus. De welvaart die we samen verdienen, wordt eerlijk verdeeld. Ondernemerschap dat sociaal, inclusief en groen is, stimuleren we, net als kleine ondernemers in de buurten. Utrecht is een gemiddeld genomen hoogopgeleide stad. Maar ook voor praktisch geschoolde Utrechters moet goed en zeker werk beschikbaar zijn, in goede aansluiting op het beroepsonderwijs. Denk hierbij aan de bedrijven op Lage Weide.

Dit gaan we doen

We geven prioriteit aan bedrijven die werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die goede en veilige arbeidsomstandigheden bieden voor hun werknemers en die werken aan een groene en duurzame bedrijfsvoering. 

Waar mogelijk bevorderen we de vestiging van bedrijven die veel werkgelegenheid genereren.

Extra aandacht hebben we voor maatschappelijke sectoren met veel werk voor de toekomst, zoals de zorg en de energietransitie. De Regionale Ontwikkelmaatschappij gaan we inzetten voor modern arbeidsmarktbeleid.

We realiseren extra werk in wijken waar de werkloosheid hoog is. Bedrijven worden gestimuleerd om zich in en rondom die wijken te vestigen en lokaal ondernemerschap wordt ondersteund, passend bij de wijk.

De Binnenstad kampt met toenemende leegstand. We moeten goed zorgen voor het hart van onze stad. De gemeente stuurt op een levendig winkelgebied met lokaal ondernemerschap en verscheidenheid aan winkels. Hiervoor moet de huur omlaag. Verhuurders worden dan ook aangesproken op de exorbitante huren. Langdurige winkelleegstand gaan we beboeten.

Verschillende winkelcentra kampen met te weinig aanloop, leegstand, overlast of andere problemen. Terwijl levendige winkelcentra in de wijk een essentiële en sociale functie hebben. De gemeente maakt per winkelcentrum een plan. Wijkontwikkelingsmaatschappijen die panden kopen en verhuren, om zo grip  te krijgen op leegstand en de verscheidenheid aan winkels, kunnen hierbij helpen.

We bestrijden de leegstand van kantoren, extra urgent na de coronacrisis. Leegstaande kantoren worden waar mogelijk omgezet in woningen.

De beschikbaarheid van een internetverbinding is een basisvoorziening voor Utrechters. We zorgen daarom voor gratis wifi in bijvoorbeeld buurthuizen, bij de buurtteams, wijkbureaus, bibliotheken en in parken.