Economie

Meer banen in de publieke sector. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door werknemers fatsoenlijk te betalen en primair op basis van vaste contracten te werken. Flexibilisering mag niet doorslaan. We zetten in op het Actieplan jeugdwerkloosheid en bestrijden werkloosheid onder ouderen.