Erfgoed

In 2022 vieren we dat Utrecht 900 jaar geleden stadsrechten kreeg, maar de oorsprong van onze stad gaat met de vestiging Traiectum op het huidige Domplein terug tot in de Romeinse tijd. Dit vraagt om een visie op de rijke Utrechtse historie en ons Utrechts erfgoed. De PvdA wil het Utrechtse erfgoed niet alleen koesteren, maar ook gebruiksklaar en toekomstbestendig maken. Zowel oud als moderner erfgoed en niet alleen in het oude centrum, maar in de hele stad.

Dit gaan we doen:

Bij herbestemming van monumenten zoeken we naar een publieke bestemming. We behouden de (schaarse) sociale woningbouw in de monumentale binnenstad. 

Voor sommige onderdelen van ons erfgoed zijn extra inspanningen noodzakelijk. Denk hierbij aan groen, immaterieel en industrieel erfgoed. We geven ook gevolg aan de inventarisatie van bijzondere winkelpuien, bijvoorbeeld door deze aan te merken als monument en/of renovatie hiervan te stimuleren.  

Utrechts erfgoed, zoals de steegjes en hofjes in de binnenstad, maar ook erfgoed in andere wijken, wordt voor iedereen toegankelijk. Alle Utrechters moeten, bijvoorbeeld via het Centraal Museum en andere musea, kunnen genieten van het erfgoed. 

Het welstandstoezicht, waarin ook op erfgoed wordt getoetst, blijft bestaan.  

Afgelopen jaren bleken de Domtoren en de Utrechtse werven, beide uniek Utrechts erfgoed, groot onderhoud nodig te hebben. De omvang van de benodigde renovatie en de daarmee gemoeide kosten leken als een verrassing te komen. We willen dat ons erfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties. We willen daarom bindende adviezen voor grootschalig onderhoud, met bijbehorende reserveringen.

Bij de herinrichting of vervanging van straten in onze historische binnenstad maken we zoveel mogelijk gebruik van klinkers. Dit past goed bij het historische karakter en is klimaat adaptiever. We zijn zeer terughoudend met het aanleggen van nieuw (rood) asfalt.