Financiën

De begroting moet over de hele collegeperiode sluitend zijn; de financiën op orde. Maar, geld moet niet nutteloos op de plank blijven liggen. De uitvoeringskracht bij de gemeente moet fors toenemen en het budget voor voorzieningen als sport, cultuur, welzijn en armoedebeleid moet meegroeien met de groei van het aantal inwoners. Inkomsten uit lokale heffingen zijn van groot belang om te kunnen investeren in een ongedeelde en sociale stad. We vragen daarbij de hoogste bijdragen van de mensen die zich dat het beste kunnen veroorloven.
Erwin Derks

Erwin Derks

Als fractieondersteuner heb ik me de afgelopen paar jaar al beziggehouden met de veranderingen in de gemeentelijke zorgtaken. In die rol heb ik er samen met Marleen aan bij kunnen dragen dat bezuinigingen op de huishoudelijke hulp deels werden teruggedraaid en dat er nu eindelijk maatwerk wordt geleverd. Ook nu, als raadslid, zal ik me

Meer over Erwin Derks