Gemeente als werkgever

Op tal van manieren kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven voor zeker werk en inkomen. Denk aan de gemeente als (grote) werkgever in onze stad. En de mogelijkheid via het inkoopbeleid. Daarnaast willen we een sterkere gemeente met meer slagkracht, om onze ambities waar te kunnen maken.

Dit gaan we doen

De gemeente biedt werkgelegenheid op alle niveaus. We gaan geen organisatieonderdelen uitbesteden. Zo blijven Stadswerken en de zwembaden onderdeel van de gemeente en komen bijvoorbeeld cateringmedewerkers weer terug in dienst van de gemeente.

Bij de gemeente wordt vast en zeker werk de norm. Bij duurzaam werk hoort een vast contract. We dringen de externe inhuur verder terug.

Zolang het Rijk het minimumloon nog niet heeft verhoogd, willen we dat de gemeente haar eigen medewerkers minimaal 14 euro per uur betaalt en dringen hier ook op aan bij andere bedrijven. 

De gemeente introduceert voor diverse functies en stageplaatsen het concept ‘open aannemen’. Hierbij hoef je niet meer te solliciteren, maar kun je je melden zodra er plek is. Zo bieden we meer kansen voor mensen die moeilijk aan het werk komen en gaan we discriminatie tegen. We stimuleren ook andere werkgevers om hiermee aan de slag te gaan. 

Via het inkoopbeleid gaan we meer sturen op onze maatschappelijke doelen. Zo stellen we voorwaarden aan bedrijven en organisaties waarmee de gemeente zaken doet, op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden (CAO, minimumloon, zeker werk, vermijden schijnconstructies), non-discriminatie, duurzaamheid en mensenrechten. Organisaties waarvan de bestuurders meer verdienen dan het salaris van een wethouder, komen niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente. Je als bedrijf vestigen in Utrecht, betekent verantwoordelijk omgaan met mensen en onze leefomgeving. 

Het college van B&W is niet aanwezig bij feestelijke openingen van bedrijven met een dubieuze reputatie wat betreft mensenrechten, duurzaamheid of goed werk. We zetten juist maatschappelijke en sociale ondernemers in het zonnetje.

Om de investerings- en uitvoeringskracht van de gemeente te versterken, breiden we de personele capaciteit van de gemeente uit. Dit doen we ook om de werkdruk onder ambtenaren te verminderen en de balans werk-privé te verbeteren. Ook in dat opzicht geeft de gemeente het goede voorbeeld.