Gemeente geeft het goede voorbeeld

Natuurlijk moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Dat kan op verschillende manieren.

Dit gaan we doen:

In 2026 liggen op alle geschikte daken van onze gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. We zoeken andere duurzame oplossingen voor gebouwen die vanwege bijvoorbeeld de monumentale status of draaglast geen zonnepanelen kunnen krijgen. 

De gemeente koopt 100% duurzame stroom in. Deze duurzame stroom moet voldoen aan de strengste voorwaarden. Ook onze leveranciers en subsidie-ontvangende organisaties zetten we hiertoe aan. 

Er komt een klimaattoets voor alle grote en kleine projecten.

Zolang Utrecht gas inkoopt, is dat zo duurzaam mogelijk geproduceerd. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat compenseren we met Nederlandse duurzame energiecertificaten die, net als bij duurzame stroom, aan de strengste voorwaarden voldoen. We streven ernaar dat gemeente uiterlijk in 2030 geen aardgas meer gebruikt. 

Duurzaamheid wordt ook sterk verankerd in het inkoopbeleid van de gemeente. Voortaan koopt de gemeente alleen nog in bij partijen die circulair en duurzaam werken.