Luchtkwaliteit en groen

De luchtkwaliteit in Utrecht is nog steeds onder de maat. Utrechters hebben recht op gezonde lucht. Daarom zijn meer en steviger maatregelen noodzakelijk. Tijdens de coronacrisis zijn veel Utrechters hun directe leefomgeving beter gaan ontdekken en meer gaan waarderen. Onze groene gebieden in en rondom de stad moeten we koesteren en uitbreiden. Voor luchtkwaliteit: zie ook het hoofdstuk over verkeer.

Dit gaan we doen:

We brengen de uitstoot van fijnstof en andere vervuilende stoffen verder terug. 

Houtstook in open haarden en pellet kachels geeft Utrechters een slechte luchtkwaliteit. Die  zorgt voor veel overlast en gezondheidsschade door fijnstof. We stellen en handhaven regels  voor bestaande houtstook. Nieuwe woningen krijgen geen rookkanalen voor houtstook en we belonen burgers financieel als ze hun rookkanalen voor houtstook onklaar maken (afdichten).

We maken afspraken met bedrijven met veel uitstoot, bijvoorbeeld op Lage Weide, gericht op het verminderen van hun emissies en het beperken van de overlast voor omwonenden. 

We zorgen voor een financiële impuls in de groene recreatie- en natuurgebieden rondom de stad, zoals het Noorderpark/Gagelpolder, Parkbos De Haar, de Voorveldse polder en de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. We blijven investeren in onze parken, dierenweiden, kinderboerderijen en volkstuinen. 

We versterken de biodiversiteit in de hele stad, bijvoorbeeld via groene verbindingen.

Natuurinclusief bouwen wordt de norm bij alle nieuwbouwprojecten.