Meer, beter en zeker werk

Werk zorgt voor inkomen, een zinvolle dagbesteding, biedt kansen om te leren en jezelf te ontwikkelen en zorgt voor sociale contacten. Helaas geldt dat niet voor iedereen in onze stad en daar gaan we wat aan doen. De gemeente kan en moet veel meer doen om mensen aan goed en zeker werk te helpen en te houden.

Dit gaan we doen:

We realiseren basisbanen voor Utrechters die moeilijk aan de slag komen. Bijvoorbeeld conciërges in het onderwijs, toezichthouders in de openbare ruimte of ondersteuners bij sportverenigingen. Zo komen meer Utrechters aan het werk én krijgen we betere voorzieningen in de stad. 

We zorgen ervoor dat Utrechters die hun baan (dreigen te) verliezen, actief worden ondersteund en worden begeleid naar ander werk. We versterken de samenwerking met werkgevers, het UWV en de vakbonden om Utrechters naar kansrijke banen te begeleiden. We hebben hierbij speciaal aandacht voor groepen die moeilijker aan het werk komen. Werkzoekenden die ouder zijn dan 50 bijvoorbeeld, of juist jongeren die nog weinig ervaring hebben en te vaak afhankelijk zijn van onzeker werk. En voor mensen met een arbeidsbeperking; voor hen gaan we onder andere het instrument loonkostensubsidie veel vaker inzetten. 

We willen dat het voor mensen makkelijker wordt om zich te laten omscholen naar werk waar een groot tekort aan is. Dit zowel binnen- (bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of de politie) als buiten het publieke domein. Voor omscholing binnen het publieke domein betaalt de gemeente mee aan de kosten.

Medewerkers van de gemeente die Utrechters met een uitkering begeleiden moeten voldoende tijd en ruimte krijgen om ze te begeleiden op een manier die bij hen past, bijvoorbeeld door het verlagen van de werklast per medewerker. Ook binnen de buurtteams of organisaties voor geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk dat er aandacht is voor wat iemand nodig heeft om weer aan het werk te kunnen gaan. De uitkomsten van het experiment ‘weten wat werkt’ nemen we mee.

We maken optimaal gebruik van de kennis en ervaring die al bestaat bij Utrechtse organisaties -zoals bijvoorbeeld U-Stal- met als doelstelling het scheppen van werk voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt.

We gebruiken de kennis, kwaliteiten en infrastructuur van UW, het Utrechtse sociale werkbedrijf (en dus de toekomstige Sociale Ontwikkelbedrijven), veel meer dan de afgelopen jaren. We zorgen dat belemmeringen voor de overstap tussen bijvoorbeeld dagbesteding en beschut of begeleid werken verdwijnen, zodat iedereen zich naar zijn mogelijkheden kan ontwikkelen en we investeren in begeleiding van werknemers. We onderzoeken de optie om UW, nu een bedrijf met de gemeente als enige aandeelhouder, onderdeel van de gemeente te laten worden. Dit gaan we doen als we op die manier sterker kunnen sturen op het werk dat UW aanbiedt. 

De gemeente maakt geen gebruik van instrumenten die goed werk en een fatsoenlijke beloning ondermijnen (zoals per saldo loon onder het minimumloon).

Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen trekken we ten strijde tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stages. We willen dat gemeente en bedrijven in een platform gaan samenwerken om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.

De situatie van arbeidsmigranten in Utrecht moet verbeterd worden. Naast aandacht voor hun huisvesting (zie verderop in dit programma) gaan we misbruik van hun positie door werkgevers actiever bestrijden, samen met de Inspectie SZW. Er komt een Utrechts meldpunt waar arbeidsmigranten terecht kunnen voor informatie en het melden van misstanden. 

Sekswerk is werk en Utrechtse sekswerkers moeten veilig hun werk kunnen doen. We zorgen voor een veilige plek, gepaste zorg en begeleiding naar ander werk voor wie daarvoor kiest. Mensenhandel en misstanden pakken we keihard aan. 

We zorgen voor voldoende werk- en studieplekken in de stad. Sinds de coronacrisis zijn er steeds meer mensen thuis gaan werken en is de urgentie hiervoor toegenomen.