Meer bouwen

We kunnen en moeten meer woningen bouwen in Utrecht, zowel binnenstedelijk als aan de randen van de stad. Nieuwbouwplannen toetsen we uiteraard wel op belangrijke randvoorwaarden, zowel voor de woningen zelf als voor de directe leefomgeving.

Dit gaan we doen:

We gaan meer woningen bouwen. We benutten de kansen hiervoor binnen de bestaande stad. Ook zetten we bestaande (kantoor)bebouwing waar mogelijk om in nieuwe woningen. Daarnaast willen we bouwen op nieuwe locaties aan de rand van de stad, zoals in de A12-zone en de polder Rijnenburg.

We toetsen nieuwbouwplannen, zowel binnenstedelijk als aan de rand van de stad, op een aantal belangrijke randvoorwaarden: betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid/ecologie en klimaatadaptatie.