Onderwijs

Tweedeling in het onderwijs is onacceptabel. Alle kinderen moeten een eerlijke kans hebben om in de eigen buurt naar een goede school te gaan. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun klasgenootjes. Laaggeletterdheid en taalachterstanden moeten bestreden worden.
Gadiza Bouazani

Gadiza Bouazani

Samen werken aan de toekomst van Utrecht. Voor mij is het kunnen ontwikkelen van het persoonlijk talent in onderwijs, arbeid, welzijn, sport en cultuur van ieder mens belangrijk. Hierbij is van cruciaal belang dat er sprake is van gelijkwaardigheid. In mijn functie als raadslid kan ik mijn passie kwijt: gelijke kansen creëren voor alle Utrechters

Meer over Gadiza Bouazani