Openbaar vervoer

Het Utrechtse openbaar vervoer moet veel sneller, hoogwaardiger en toegankelijker worden. Hier is een flinke inhaalslag noodzakelijk.

We versterken de zogeheten ‘sociale functie’ van het openbaar vervoer: tram en bus moeten regelmatig rijden, er moet een halte dicht bij je huis en je bestemming zijn. Alle essentiële voorzieningen, zoals scholen, zieken- en verpleeghuizen en begraafplaatsen moeten goed bereikbaar zijn met het OV. De gemeente maakt hierover harde afspraken met de provincie.

Iedereen moet gebruik kunnen maken van het OV. De gemeente zorgt ervoor dat in de komende raadsperiode alle bushaltes in Utrecht voor iedereen toegankelijk zijn. Met de provincie maakt de gemeente afspraken over het toegankelijk maken van alle bussen en trams. Elke halte moet voorzieningen hebben voor slechthorenden, doven, blinden en slechtzienden om haltetijden te kunnen raadplegen en gebruik te kunnen maken van bus en tram. Dit geldt zeker ook voor het Centraal Station. Belangenorganisaties worden actief betrokken bij de aanleg en verbetering van OV-voorzieningen.

We steunen uiteraard het PvdA-initiatief in de provincie voor gratis openbaar voor oudere minima. We willen dit uitbreiden naar alle Utrechters met een minimuminkomen. De gemeente maakt hierover afspraken met de provincie. 

Utrecht is toe aan een uitgebreid tramnetwerk. Om te beginnen worden de busbanen naar Leidsche Rijn ‘vertramd’. De tram heeft het voordeel dat er grote hoeveelheden mensen in een keer vervoerd kunnen worden en het vervoer bovendien duurzaam en stil is. Tramlijn 22 (de Uithoftram) moet ook in het weekeinde gaan rijden; de gemeente maakt hierover afspraken met de provincie.

In de komende raadsperiode worden alle stadsbussen omgevormd naar elektrische bussen. Ook hierover maakt de gemeente afspraken met de provincie.