Solidair investeren in onze stad

De PvdA heeft in de afgelopen acht jaar via jaarlijkse tegenbegrotingen laten zien dat er steeds een financieel solide én solidair alternatief was voor het beleid van de afgelopen twee colleges. Door te investeren in bijvoorbeeld wonen en wijken, armoedebestrijding en sport en cultuur. Door te bezuinigingen op bijvoorbeeld citymarketing en het verhogen van de inkomsten van de gemeente, door de mensen die dat het beste kunnen dragen. Deze lijn trekken we de komende jaren door.

Dit gaan we doen:

We accepteren alleen nieuwe taken van het Rijk of andere overheden, als hiervoor voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

Extra bijdragen vanuit het Rijk, zoals geld voor kinderen in armoede of voor jeugdzorg, worden één op één voor het betreffende doel ingezet, ook als het geld via de algemene uitkering van het Gemeentefonds beschikbaar komt.

We maken een stedelijke investeringsagenda en een uitvoeringsplan, dat ervoor zorgt dat er geen miljoenen meer op de plank blijven liggen.

Budgetten voor voorzieningen op gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur en armoedebeleid laten we meegroeien met de groei van de stad.

Wanneer extra geld nodig is, kiezen we niet voor het bezuinigen op essentiële voorzieningen voor Utrechters. We kijken dan naar het op solidaire wijze verhogen van de inkomsten, via onder andere de onroerendzaakbelasting (ozb) en de toeristenbelasting. 

Kwijtscheldingen van belastingen en heffingen voor mensen met een laag inkomen blijven bestaan. De communicatie hierover wordt verbeterd, zodat iedereen die in aanmerking komt voor kwijtschelding hier ook gebruik van maakt.