Toegankelijkheid

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De gemeente is lokaal verantwoordelijk voor de uitrol en naleving van dit verdrag en dat moet nog veel beter.

Dit gaan we doen:

Toegankelijkheid moet de norm zijn in heel Utrecht. Dan gaat het om fysieke, sociale en informatie toegankelijkheid. Er komt een jaarlijkse toetsing over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de fysieke omgeving voor en door ervaringsdeskundigen.  

De gemeente zorgt ervoor dat alle informatie begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen is, ook de digitale (online) informatie en voorzieningen.

Er komen duidelijke criteria over toegankelijkheid van de openbare ruimte en we betrekken ervaringsdeskundigen bij het ontwerpproces. 

We stimuleren middels een campagne alle Utrechtse bedrijven en organisaties om beter toegankelijk te worden.

Er moeten meer toegankelijke openbare toiletten worden gerealiseerd in de stad. 

We stimuleren aandacht voor toegankelijkheid op diverse terreinen, zoals onderwijs, huisvesting, zorg, werk en inkomen en mobiliteit.