Tweede kans

We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren de stap zetten richting criminaliteit. Jongeren die wel de fout in zijn gegaan met kleine criminaliteit, hun straf hebben uitgezeten en hun leven willen beteren, bieden we de helpende hand en een tweede kans.

Dit gaan we doen:

We gaan meer investeren in preventie, juist om de maatschappelijke kosten van veiligheid terug te kunnen brengen. We steken daarom extra geld in onder andere het jongerenwerk.  

Jongeren worden vaak op jonge leeftijd geronseld door criminelen. We hebben daar oog voor en proberen jongeren met gerichte voorlichting en open gesprekken op de (basis)scholen te behoeden voor de criminaliteit.

Het buurt- en jongerenwerk staat in nauw contact met de gemeente, het onderwijs, de jeugdzorg en de politie. De gemeente heeft een coördinerende rol. Op deze manier kunnen we meteen ingrijpen als iemand dreigt te ontsporen.

Ouders spelen een grote rol bij het voorkomen van problemen. Wie een veilig thuis heeft, zal minder snel het verkeerde pad inslaan. Daarom gaan we met zowel ouderavonden als 1-op-1-gesprekken met ouders het gesprek aan, en waar nodig bieden we extra hulp. 

We verliezen jongeren niet uit het oog.  We onderhouden en breiden een netwerk uit waarin jongeren en buurtwerkers, wijkzorg, handhaving, politie, scholen, jeugdzorg, ouders, maar ook woningcorporaties onze ogen en oren zijn. Zo is er een vangnet in de buurt als er negatieve ontwikkelingen in het leven van jongeren opspelen. 

We zetten in op preventie bij radicaliserende jongeren en ondersteunen ouders, docenten en jongerenwerkers bij het herkennen én voorkomen van radicalisering onder jongeren. 

Jongeren die in aanraking zijn gekomen met kleine criminaliteit, hun straf hebben uitgezeten en hun leven willen beteren, bieden we een tweede kans. We sluiten met deze jongeren een sociaal contract af. In ruil voor onze hulp bij het vinden van een baan of volgen van een studie, geven zij gastlessen op school over hun ervaring om andere jongeren te ontmoedigen het criminele pad te volgen. 

Werk houd je letterlijk van de straat, daarom zoeken we actief naar (re)integratiemogelijkheden bij bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters. 

We zetten ervaringsdeskundigen in om jongeren voor criminaliteit te behoeden. Verhalen van de mensen zelf maken vaak het meeste indruk.