Utrecht Mensenrechtenstad

Sinds 10 jaar noemt Utrecht zich Mensenrechtenstad, maar dit is lang niet bij alle Utrechters bekend. In de afgelopen jaren zijn diverse acties ondernomen en de Utrechtse Mensenrechten Coalitie is een belangrijke schakel. Toch staan wereldwijd Mensenrechten onder druk, en ook in Utrecht is het nodig om hier extra op in te zetten.

Dit gaan we doen:

Mensenrechten zijn de basis zijn voor al het beleid dat Utrecht ontwikkelt, de wijze van besturen en samenwerken. Een wethouder wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van Utrecht Mensenrechtenstad aan de hand van een actieplan.

De Utrechtse Mensenrechten Coalitie krijgt meer financiële ruimte om zich te kunnen ontwikkelen als adviseur voor de wethouder.

Utrechters moeten zich meer bewust worden van Mensenrechten en het belang ervan. Dit brengen we onder de aandacht met een campagne rondom de jaarlijkse Dag van de Mensenrechten (10 december) en middels educatie in het onderwijs, bij bedrijven en instellingen.