Veilig thuis

Het is van groot belang dat niet alleen buiten de deur, maar ook thuis kinderen, jongeren, partners, ouders en ouderen veilig zijn. Een belangrijke schakel in het creëren van een veilige omgeving is Veilig Thuis. Veel hulpverleners bij dit advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling zijn overbelast, maar ook bij andere organisaties. Dit is voor slachtoffers als de hulpverleners een enorm probleem en dat pakken we aan.

Dit gaan we doen:

We gaan sterker inzetten op het in een vroeg stadium in kaart brengen en voorkomen van huiselijk geweld. Scholen, sportclubs maar ook individuen die signalen oppikken zijn van groot belang. Zo helpen we mensen op tijd, pakken de wachtlijsten aan en voorkomen we dat hulpverleners uitvallen door hoge werkdruk.

We willen voorkomen dat hulp zoeken wordt gezien als een obstakel, door mensen meer te informeren over de gang van zaken en misvattingen weg te nemen. Zo kan huiselijk geweld sneller aangepakt worden. 

Het is van belang dat gezinnen en huishoudens voldoende steun krijgen in het aanpakken van hun problemen. Door in te zetten op een grotere instroom van extra collega’s krijgen hulpverleners minder op hun bord  en kunnen ze meer contacttijd inplannen. 

Naast huiselijk geweld kampt een gezin of huishouden vaak ook met andere problemen. Voorbeelden daarvan zijn verslaving, armoede of mentale problemen.  Daarom is een goede verbinding tussen de verschillende organisaties en de gemeente cruciaal.