Veilige wijken

Alleen in een veilige buurt kunnen Utrechters zichzelf ontplooien en een fijn leven leiden. Daarom gaan we de komende periode alles doen om onveilige wijken te verbeteren.

Dit gaan we doen:

We willen meer wijkagenten die laagdrempelig te bereiken zijn en een band kunnen ontwikkelen met de wijkbewoners. 

We investeren extra in wijken waar meer onveiligheid wordt ervaren en waar criminaliteitscijfers hoger zijn. Bijvoorbeeld door meer wijkagenten en buurt- en jongerenwerkers in te zetten.  

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, zorgen we ervoor dat inwoners in hun eigen wijk aangifte kunnen doen. 

Op wijkniveau wordt intensief samengewerkt door politie, straatcoaches, jongerenwerk, gemeentelijke handhavers, buurtteams en scholen, winkeliers en bedrijven om te zorgen voor een veilige wijk. 

We maken veiligheids- en preventieplannen per wijk en laten inwoners hierover meedenken en beslissen. Bij de inzet en prioriteiten van wijkagenten wordt rekening gehouden met de inbreng van de inwoners uit de wijk. 

Samen met bewoners en politie gaan we in gesprek over de vraag hoe het vertrouwen in buurten over opsporing en handhaving kan toenemen.

We maken het aantrekkelijker voor (wijk)agenten om in Utrecht te komen werken, bijvoorbeeld door het aanbieden van betaalbare woningen, gratis parkeerplekken, gratis OV of (elektrische) fietsen.