Verduurzaming

De verduurzaming van onze energievoorziening is bij uitstek een maatschappelijke en collectieve opgave. We beschouwen (de infrastructuur van) onze energie dan ook als een nutsvoorziening en pakken het zeggenschap over de warmtenetten in onze gemeente terug.

Dit gaan we doen:

Wanneer er in een wijk renovatieprojecten op stapel staan en/of de straat wordt opengebroken koppelen we daar direct energiebesparende en/of energie opwekkende oplossingen aan: we vervangen de riolering en tegelijkertijd leggen we een warmtenet aan. 

We kiezen voor een collectieve (wijk)aanpak bij de verduurzaming van woningen. Wanneer een woningcorporatie al haar sociale huurwoningen in een wijk gaat verduurzamen, willen we dat alle woningen, dus ook de vrije sector-huurwoningen en de koophuizen in die wijk worden verduurzaamd. Dit is goedkoper en iedereen kan gemakkelijk meedoen. 

De gemeente stelt onder gunstige voorwaarden krediet beschikbaar, zodat bewoners en particuliere verhuurders de verduurzamingsinvestering via de besparingen op hun energielasten terug kunnen betalen. 

We verduurzamen de huizen die er het slechtst aan toe zijn als eerste.

Geschikte daken van loodsen en kantoorpanden worden duurzaam gebruikt. We verplichten de eigenaren om de daken van deze panden in te zetten voor de opwek van hernieuwbare energie en/of klimaatadaptatie, tenzij dit onevenredig bezwarend is.