Versterken van de lokale democratie

We koesteren onze lokale democratie, waarin de door de Utrechters gekozen gemeenteraad de koers van de stad bepaalt. Dit gaat niet vanzelf. De democratie waarop we trots zijn vergt regelmatig onderhoud.

Dit gaan we doen:

In Utrecht zorgen we voor voldoende stemlokalen en maken we stemmen bij verkiezingen zo laagdrempelig mogelijk. We experimenteren met nieuwe plekken en breiden andere manieren van stemmen, zoals via rondrijdende bussen, verder uit, vooral in wijken waar de opkomst lager is dan gemiddeld.

Democratie moet zichtbaar zijn in de openbare ruimte. Dat betekent behoud van de borden met verkiezingsposters.

Lokale media volgen de lokale politiek en doen verslag van wat er gebeurt. Ze zijn een belangrijke bron van informatie voor inwoners en als ‘luis in de pels’ onmisbaar voor een vitale lokale democratie. Toch zien we dat lokale media het steeds lastiger hebben en dat is onwenselijk. Daarom pleiten we voor een fonds dat lokale media en journalistieke (onderzoeks)projecten ondersteunt. Zonder journalistieke waakhond loopt de (lokale) democratie gevaar.

We gaan door met de burgeragendering en het burgerinitiatief. Zo kunnen Utrechters zelf ook onderwerpen op de gemeenteraadsagenda zetten. Ook de huidige mogelijkheid van het raadgevende referendum blijft bestaan en we verkennen de mogelijkheden van een burgerberaad.

Voorafgaand aan hun benoeming organiseert de gemeenteraad een hoorzitting met de beoogde nieuwe wethouders.

We gaan door met de regelmatige bezoeken van de gemeenteraad aan alle Utrechtse wijken (‘raad in de wijk’).