Watergebruik

Bij een duurzame stad hoort ook het duurzaam en circulair omgaan met water. Schoon zoet water zal op termijn schaars worden. De gemeente heeft samen met andere overheden zoals het waterschap en de provincie ook een rol in het waterbeheer. We streven naar het verminderen van ons waterverbruik en dragen bij aan een duurzame inzet van water.

Dit gaat we doen:

Samen met andere overheden een bijdrage leveren aan duurzaam en circulair watergebruik.

We zoeken de samenwerking met andere overheden en de drinkwatersector om te onderzoeken of de eerder aangelegde waterleiding in Leidsche Rijn opnieuw gebruikt kan worden voor een milieuvriendelijke en duurzame wateraanvoer voor onze stad.