Welkom nieuwe Utrechters

Onze stad groeit en daarom is het belangrijk dat nieuwe Utrechters zich snel welkom en thuis gaan voelen. Voor de mensen die als vluchteling, asielzoeker of statushouder in Utrecht komen wonen is een warm welkom extra belangrijk. Daarnaast biedt de nieuwe inburgeringswet kansen om nieuwe Utrechters beter op te vangen.

Dit gaan we doen:

Mensen die door oorlog en geweld gedwongen zijn om (tijdelijk) nieuwe Utrechter te worden, zullen we altijd hartelijk en gastvrij opvangen. In overleg met bewoners kijken we wat daarvoor geschikte plekken zijn. 

Door de nieuwe inburgeringswet is de gemeente weer verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers in onze (lokale) samenleving. Lokaal kiezen wij ervoor om zoveel mogelijk werken en leren te combineren. Mensen leren de taal gaandeweg op de werkvloer en in de klas. 

We ontwikkelen een speciaal Utrechts inburgeringsprogramma voor alle nieuwe Utrechters, onafhankelijk waar zij vandaan komen. Op deze manier kunnen zij zich snel thuis voelen in onze stad. 

Met Utrechtse bedrijven en organisaties organiseren we werkplekken voor nieuwe Utrechters, dat is de beste kans om snel onderdeel van de samenleving te worden en de taal te leren. 

Nieuwe Utrechters die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben vaak minder kans op een baan. We investeren daarom in taalbeheersing op verschillende niveaus in samenwerking met Utrechtse organisaties zoals Taal Doet Meer. Als nieuwe Utrechters ook in hun eigen taal niet (goed) kunnen lezen en schrijven, investeren we eerst in het leren lezen en schrijven in de eigen taal.