Werk en Inkomen

Werken zonder loon kan niet, zeker nu de economie weer in de lift zit. We roepen arbeidsverdringing een halt toe. We investeren extra in werkgelegenheid voor laagopgeleiden omdat daar de werkloosheid het hoogst is. Utrecht moet zijn concurrentiekracht halen uit een beroepsgekwalificeerde en diverse bevolking met innovatiekracht. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt oen/of een beperking moeten intensief begeleid worden in hun weg naar de arbeidsmarkt.