Wijken

We investeren in de buurten die dat het hardst nodig hebben. Die buurten ontvangen hiervoor een extra budget. Buurthuizen staan centraal in de wijk en zijn toegankelijk voor iedereen. We streven naar diversiteit in de wijken en afwisseling tussen sociale huurwoningen, middenhuur en koopwoningen.