De Stad weer voor Iedereen

Utrecht is een prachtige stad waar veel mensen met groot plezier wonen. Maar de stad is er niet meer voor iedereen. Wijken worden eenzijdiger, er is geen betaalbare woning meer te vinden en op alle vrije stukjes grond komt veel te dure hoogbouw. Ondertussen groeit de ongelijkheid en zijn er enorme gezondheidsverschillen. Te veel jonge mensen groeien op in armoede met weinig kansen, op jonge leeftijd op school en later bij het vinden van werk. De criminaliteit in onze stad neemt alarmerend toe met (drugs)criminelen die het op de Utrechtse jeugd hebben voorzien.

Lees ons verkiezingsprogramma

Goed Werk

Meer, beter en zeker werk voor Utrechters Werk zorgt voor inkomen, een zinvolle dagbesteding, biedt kansen om te leren en jezelf te ontwikkelen en zorgt voor sociale contacten. Helaas geldt dat niet voor iedereen in onze stad en daar gaan we wat aan doen. De gemeente kan en moet veel meer doen om mensen aan goed en zeker werk te helpen

Lees verder

Betaalbaar Wonen

Meer bouwen We kunnen en moeten meer woningen bouwen in Utrecht, zowel binnenstedelijk als aan de randen van de stad. Nieuwbouwplannen toetsen we uiteraard wel op belangrijke randvoorwaarden, zowel voor de woningen zelf als voor de directe leefomgeving. Dit gaan we doen: We gaan meer woningen bouwen. We benutten de kansen hiervoor binnen de bestaande stad. Ook zetten we

Lees verder

Duurzaamheid en groen

Een energiezuiniger leven Minder gebruik van energie is net zo belangrijk als het duurzaam opwekken van energie. Daarom zetten wij in op het verminderen van de vraag door maatregelen te stimuleren die het energiegebruik omlaag brengen. Onder andere nieuwe apparaten, energiezuinige verlichting en isolatie en veel meer maatregelen verhogen het comfort en verlagen de vraag

Lees verder

Opgroeien en onderwijs

Eerlijke kansen voor elk kind De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt dus toe. Onderwijs is niet meer de grote gelijkmaker die het wel kan zijn: dé plek waar je van een dubbeltje een kwartje kunt worden. Kom je uit een arm gezin of heb je minder mondige ouders, dan heb je minder kansen. Je achtergrond

Lees verder

Gezondheid en welzijn

Het begint bij preventie We zetten grootschalig in op preventie en op het bestrijden van de grote gezondheidsverschillen. Om ongelijkheid te bestrijden moeten we ongelijk investeren. Problemen voorkomen voordat ze überhaupt kunnen ontstaan is ons doel. We versterken de sociale basis in onze stad. We realiseren ons daarbij dat niet iedereen zelfredzaam is. Wie toch

Lees verder

Veiligheid

Veilige wijken Alleen in een veilige buurt kunnen Utrechters zichzelf ontplooien en een fijn leven leiden. Daarom gaan we de komende periode alles doen om onveilige wijken te verbeteren. Dit gaan we doen: We willen meer wijkagenten die laagdrempelig te bereiken zijn en een band kunnen ontwikkelen met de wijkbewoners. We investeren extra in wijken

Lees verder

Diversiteit

Samen Utrecht In Utrecht is geen ruimte voor discriminatie en racisme. In onze diverse en kleurrijke stad is de behoefte aan verbinding groot. We kijken om naar elkaar, kunnen omgaan met verschillen en zijn weerbaar in een wereld die steeds sneller verandert. Daarom kijken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons

Lees verder

Mobilitieit

Voetgangers en fietsers Voetgangers en fietsers verdienen, als duurzaamste verkeersdeelnemers, meer ruimte in onze stad. Te voet of te fiets door de stad is gezond en duurzaam en moet daarom meer worden gestimuleerd. Dit gaan we doen: We maken meer ruimte voor voetgangers, die te vaak een restpost zijn bij de indeling van de openbare

Lees verder

Sport en cultuur

Iedereen sport mee Sporten is leuk, gezond en vergroot de sociale samenhang.Daarom stimuleren we Utrechters om mee te doen aan sportactiviteiten en bieden we mensen met een smalle portemonnee financiële ondersteuning, zodat iedereen kan sporten. Dit gaan we doen: We komen met een groot Offensief Sport en Bewegen om meer Utrechters aan het bewegen te

Lees verder

Participatie

Ruimte voor de stem van Utrechters We willen een gemeente die toegankelijk en benaderbaar is en met bewoners meedenkt. Een gemeente die Utrechters in een vroeg stadium bij besluitvorming betrekt en hen als gelijkwaardige gesprekspartners beschouwt. Dit gaan we doen: Met bewoners stellen we een participatie-agenda op waarin staat hoe mensen zelf aan de slag

Lees verder

Financiële keuzes

Solidair investeren in onze stad De PvdA heeft in de afgelopen acht jaar via jaarlijkse tegenbegrotingen laten zien dat er steeds een financieel solide én solidair alternatief was voor het beleid van de afgelopen twee colleges. Door te investeren in bijvoorbeeld wonen en wijken, armoedebestrijding en sport en cultuur. Door te bezuinigingen op bijvoorbeeld citymarketing

Lees verder