Goed werk in een sterke stad

Thema’s: Werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, inclusieve arbeidsmarkt

  • Meer werkgelegenheid, op alle niveaus
  • Meer zekerheid en fatsoenlijk loon
  • Extra inspanningen voor mensen die moeilijk aan een baan komen
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld

Doel:
Goed werk geeft mensen perspectief, zekerheid en het gevoel erbij te horen. Helaas heeft niet iedereen in Utrecht op dit moment goed werk. Sommige Utrechters hebben helemaal geen werk. Anderen hebben werk dat te slecht betaalt om van te kunnen leven. Veel mensen zijn ook niet zeker van hun baan. De PvdA vindt dat iedereen die werk verricht een eerlijke beloning verdient die past bij de werkzaamheden. Iedereen verdient zeker en veilig werk van goede kwaliteit waarbij ruimte is voor scholing en ontwikkeling. We investeren extra in werkgelegenheid voor laagopgeleiden, omdat de werkloosheid daar het grootst is. Iedereen moet kunnen profiteren van de economische groei. Utrecht haalt zijn concurrentiekracht niet uit lage arbeidskosten en een “race to the bottom”, maar uit een beroepsgekwalificeerde en diverse bevolking met innovatiekracht. De PvdA Utrecht zet zich in voor goed werk voor iedereen!

Plannen:

Werkgelegenheid

Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden

Inclusieve arbeidsmarkt