Samen leven in een sociale stad

Thema’s: Onderwijs, participatie, discriminatie tegengaan en diversiteit stimuleren, cultuur, sport

  • Goed onderwijs voor iedereen
  • Meer ruimte voor sociale initiatieven in de stad
  • Discriminatie heeft geen plek in Utrecht
  • Toegankelijke sport en cultuur

Doel
De PvdA wil een stad waar iedereen meetelt en meedoet en niet wordt uitgesloten. Waar iedereen gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen. Goed onderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook willen we een stad waarin mensen omzien naar elkaar. Wie hulp nodig heeft krijgt een steuntje in de rug. Daarnaast streven we ernaar om de gemeente overzichtelijker en toegankelijker te maken, zodat participeren in onze stad nog makkelijker wordt. De overheid zorgt voor verbinding door een goed voorzieningenniveau van sport, cultuur, onderwijs en zichtbaarheid van de gemeente in buurten en wijken. Samen werken we aan ontmoeting en diversiteit en roepen we discriminatie een halt toe. Want Utrecht is een stad waar iedereen zich thuis mag voelen.

Plannen

Onderwijs

Participatie

Diversiteit

Cultuur

Sport