Wonen in een veilige en duurzame stad

Thema’s: Wonen en wijken, veiligheid, duurzaamheid en milieu, verkeer

  • Meer betaalbare woningen
  • Verbetering van de veiligheid
  • Inzet op verduurzaming van de stad
  • Verbetering van de infrastructuur, voor een leefbare en gezonde stad

Doel
Utrecht is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame stad waar mensen nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. Utrecht is populair en groeit snel. Dat heeft ook nadelen. De woningmarkt is overspannen, waardoor het voor velen moeilijk is om een goede woning te vinden. De toegangswegen raken verstopt en parkeerplaatsen zijn schaars, waardoor mensen die van een auto afhankelijk zijn steeds moeilijker in de (binnen)stad kunnen komen. De PvdA wil dat Utrecht een plek blijft voor iedereen. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in heel Utrecht kunnen wonen. De PvdA blijft zich inzetten voor gemengde wijken om de leefbaarheid te vergroten. Samen met bewoners, de politie en andere organisaties werken we aan een leefbare stad.

Plannen

Wonen en wijken

Veiligheid

Duurzaamheid en milieu

Verkeer