Toelichting stellingen kieskompas:

Stelling: De tippelzone in Utrecht moet worden gesloten

Stelling: Om te zorgen dat er meer studentenwoningen in Utrecht komen, moeten er minder regels komen voor het verhuren van kamers  

Stelling: De gemeente moet geld uittrekken om de internationale wielerwedstrijd, de Vuelta, naar Utrecht te halen

Stelling: De gemeente Utrecht moet meer subsidie geven aan dierenopvangcentra

Stelling: Mensen met een huurachterstand mogen uit hun huis worden gezet

Stelling: De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Stelling: In de gemeente Utrecht moet parkeren op zondag buiten het centrum gratis blijven

Stelling: Alle buurthuizen moeten open blijven, ook als dat de gemeente extra geld kost

Stelling: Alleen mensen die Nederlands spreken hebben recht op een bijstandsuitkering

Stelling: Om wateroverlast te voorkomen moeten inwoners die hun tuin volledig betegelen een hogere belasting betalen

Stelling: Winkels mogen dag en nacht open zijn

Stelling: De gemeente gaat meebetalen aan gezond gratis ontbijt op alle basisscholen

Stelling: Om de leefbaarheid te vergroten mogen wegen worden versmald, ook al gaat dit ten koste van de doorstroming van autoverkeer

Stelling: Er mogen windmolens komen in de polder Rijnenburg, ook al kunnen daardoor minder woningen worden gebouwd

Stelling: Iedereen met een bijstandsuitkering mag worden verplicht een tegenprestatie te leveren

Stelling: De gemeente mag meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

Stelling: Om de binnenstad aantrekkelijk te houden, moet er een bedelverbod komen in het centrum

Stelling: Er moet meer ruimte voor groen komen bij het centraal station, ook als er daardoor minder woningen worden gebouwd

Stelling: In Utrecht moeten meer sociale huurwoningen via loting over inwoners worden verdeeld

Stelling: De gemeente moet het budget voor stadspromotie verminderen

Stelling: Er mag meer horeca komen in de binnenstad, ook als dit overlast veroorzaakt

Stelling: Een groter deel van de stad Utrecht moet milieuzone worden

Stelling: Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad en brood) krijgen van de gemeente

Stelling: Het aantal parkeerplaatsen in Utrecht mag worden verminderd

Stelling: Met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij

Stelling: Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de gemeente Utrecht anoniem solliciteren invoeren

Stelling: Mensen die minder restafval produceren, betalen een lagere afvalstoffenheffing

Stelling: Langdurig werklozen die weinig kans op een baan hebben, hoeven niet langer te solliciteren  

Stelling: Het centrum van Utrecht moet autovrij worden

Stelling: In de gemeente Utrecht moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy

Meer weten? Bekijk ons verkiezingsprogramma.