Stelling: tuinbetegeling

Om wateroverlast te voorkomen moeten inwoners die hun tuin volledig betegelen een hogere belasting betalen

PvdA: niet mee eens

Niet iedereen heeft het geld, de tijd of de groene vingers om een tuin met veel beplanting bij te houden. Wij zien dit dan ook niet als een reële maatstaf voor gemeentelijke belastingen. Het is bovendien nauwelijks te handhaven: wij zien niet voor ons dat gemeentelijke ambtenaren tuintjes komen controleren op tegels en begroeiing.

 

Ga naar: overzicht stellingen