Stelling: groen CS

Er moet meer ruimte voor groen komen bij het centraal station, ook als er daardoor minder woningen worden gebouwd

PvdA: niet mee eens

Er is momenteel een groot tekort aan betaalbare woningen in de binnenstad. Nog minder bouwen betekent dat de binnenstad een luxeplek wordt voor de rijken. Wij willen dat ook mensen met een kleine portemonnee in de binnenstad kunnen wonen, in plaats van dat er plukjes symbolisch groen worden geplaatst waar ruimte was geweest voor betaalbare woningen. Elders in de stad en de binnenstad blijft er uiteraard voldoende ruimte voor groen bestaan.

 

Ga naar: overzicht stellingen