Stelling: milieuzone

Een groter deel van de stad Utrecht moet milieuzone worden

PvdA: neutraal

De luchtkwaliteit in Utrecht is nog steeds onvoldoende, en het autoverkeer draagt daar sterk aan bij. Wij steunen de huidige milieuzone, samen met andere maatregelen die fietsen en OV-gebruik bevorderen. Tegelijkertijd moet de stad wel bereikbaar blijven. We willen daarom eerst het effect van de huidige milieuzone evalueren voordat tot uitbreiding wordt besloten.

 

Ga naar: overzicht stellingen