Stelling: restafval

Mensen die minder restafval produceren, betalen een lagere afvalstoffenheffing

PvdA: mee eens

Het uitgangspunt van de PvdA Utrecht is dat de vervuiler betaalt. Wie minder vervuilt, moet dus ook minder betalen. Deze maatregel stimuleert bovendien meer recycling en afvalscheiding. Wij hebben het nieuwe inzamelen – gescheiden en aan huis – ondersteund, zodat het bewoners makkelijk wordt gemaakt verantwoordelijk met hun afval om te gaan.

 

Ga naar: overzicht stellingen