Stelling: bijstandsuitkering

Alleen mensen die Nederlands spreken hebben recht op een bijstandsuitkering

PvdA: niet mee eens

Goed Nederlands spreken is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat bereik je het beste door te investeren in taallessen, niet door mensen hun bijstand af te pakken. Wel verwachten we van mensen een inspanning om de taal te leren, als de mogelijkheid ze wordt geboden.

 

Ga naar: overzicht stellingen