Stelling: tegenprestatie bijstandsuitkering

Iedereen met een bijstandsuitkering mag worden verplicht een tegenprestatie te leveren

PvdA: niet mee eens

Wij willen dat mensen zoveel mogelijk streven naar het vinden van werk, en ondersteunen ze daarbij. Vrijwilligerswerk kan een oplossing zijn, maar dat moet gebeuren op basis van maatwerk, en niet op basis van een algemene verplichting. Bovendien willen we voorkomen dat er verdringing plaatsvindt van betaalde arbeidsplaatsen.

 

Ga naar: overzicht stellingen