Stelling: parkeren op zondag

In de gemeente Utrecht moet parkeren op zondag buiten het centrum gratis blijven

PvdA: neutraal

Het parkeerbeleid moet in dienst staan van de leefbaarheid in de buurten, en moet dus gemaakt worden in samenspraak met bewoners. Op dit moment is de gemeente bezig het draagvlak te onderzoeken onder bewoners, met steun van de PvdA Utrecht. Wij willen daar in ons standpunt niet op vooruit lopen, om de bewoners niet te frustreren.