Stelling: parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen in Utrecht mag worden verminderd

PvdA: mee eens

Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van buurten is het goed dat autogebruik wordt ontmoedigd, zolang er goede alternatieven zijn zoals fietspaden of OV. Waar het kan, is het prima dat er minder auto’s in een straat staan, en er bijvoorbeeld meer wordt gefietst. Eén en ander moet wel in samenspraak met bewoners, om te voorkomen dat het mensen onmogelijk wordt gemaakt om hun eigen huis te bereiken. Waar nieuw wordt gebouwd, kan het aantal parkeerplekken beperkt blijven om de hoeveelheid auto’s niet nog groter te maken.

 

Ga naar: overzicht stellingen