Stelling: buurthuizen

Alle buurthuizen moeten open blijven, ook als dat de gemeente extra geld kost

PvdA: mee eens

De PvdA Utrecht is een warm voorstander van buurthuizen. Buurthuizen zijn een plek waar Utrechters elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien. In Utrecht genieten dagelijks honderden bewoners van mooie activiteiten zoals samen koken, dansen of schilderen. Ook zijn veel welzijnsorganisaties actief in buurthuizen.

 

Ga naar: overzicht stellingen